News

UNANG SABAK

Mapapakinggan tuwing Lunes hanggang Biyernes 7:00am – 8:30am sa Himpilang Kabalikat ng Diyos para sa Bayan DZJV 1458kHz

Slider

GABAY TAHANAN

Mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes 5:00pm – 6:00pm DZJV 1458kHz AM Band Kabalikat ng Diyos para sa Bayan